Wszystkie zasoby:

A

ADHD – ADD

Zespół zaburzeń uwagi jest schorzeniem charakteryzującym się trudnością w zachowaniu skupienia - zwłaszcza przy zadaniach - przez długi okres czasu

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Aerobik

Aerobik dotyczy dowolnego zestawu energicznych ćwiczeń fizycznych mających na celu zmusić organizm do wykorzystania tlenu w procesie generowania energii mięśni.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Afirmacje

Afirmacje są nieograniczone, tak jak każdy jest nieograniczonym bytem. Afirmacje mają być stosowane na poziomie świadomym i działać jako nagranie na naszej podświadomości lub ograniczonych wierzeniach.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Agorafobia

Agorafobia jest zaburzeniem lękowym, które powodują u osoby unikanie publicznych lub nieznanych miejsc. Ma to często związek z obawą przed atakiem paniki w otoczeniu, z którego nie ma łatwej drogi wyjścia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Akupunktura

Akupunktura jest metodą nakłuwania igłą sprecyzowanych punktów na ciele w celu przywróceniu zdrowia i dobrego samopoczucia, i leczenia bólu.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Alzheimer

Choroba Alzheimera jest chorobą zwyrodnieniową, która jest najczęstszą postacią otępienia. Generalnie jest diagnozowana u osób powyżej 65 roku życia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Anger Management

Kontrola złości obejmuje system psychologicznych technik terapeutycznych i ćwiczeń, w których osoba z nadmierną złością może zmniejszyć wyzwalacze, stopień i skutki stanu rozzłoszczenia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Anti-Aging

Anti-aging odnosi się do lekarskich i psychologicznych sposobów zapobiegania, spowalniania lub odwracania skutki starzenia się i pomaga ludziom żyć dłużej i szczęśliwiej. Obejmuje badania naukowe i zastosowania w inżynierii genetycznej, inżynierii tkankowej, i innych postępach medycznych. Anti-aging rynek skupia w sobie odżywianie, sprawność fizyczną, pielęgnację skóry, wymianę hormonów, witaminy, suplementy i zioła.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Aromaterapia

Aromaterapia wykorzystuje wybrane pachnące substancje w płynach i środkach do inhalacji, aby wpływać na nastrój i zdrowie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Asertywność

Wyrobienie w sobie asertywności jest rodzajem terapii behawioralnej, w której osoba uczy się właściwych metod zapewniania się w różnych sytuacjach poprzez uczciwe i bezpośrednie wyrażanie swoich uczuć.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Astrologia

Astrologia jest nauką o pozycjach i relacjach słońca, księżyca, gwiazd i planet w celu oceny ich wpływu na działania ludzi i wydarzenia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Aura

Aura jest polem elektromagnetycznej energii wokół każdej żywej osoby. Odczytywanie aury jest przydatne do głębszej interpretacji ludzi, gojenia, oraz psychicznego i duchowego rozwoju.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Autyzm

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym charakteryzującym się poważnymi brakami w kontaktach społecznych i komunikacji oraz nieprawidłowymi zachowaniami, takimi jak powtarzanie określonych ruchów lub tendencje do koncentrowania się na niektórych obiektach.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Ayurveda

Ayurveda to starożytny system opieki zdrowotnej z Indii. Ayurveda promuje zdrowy tryb życia i działania terapeutyczne, które odnoszą się do harmonii fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

B

Bezsenność i zaburzenia snu

Zaburzenia snu to grupa warunków, takich jak bezsenność, narkolepsja, hipersomnia i parasomnia charakteryzujące się zakłóceniami w ilości i jakości snu człowieka.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Bipolar Disorder

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe są kategorią zaburzenia nastroju, która jest definiowana przez obecność jednego lub więcej epizodów z nienormalnie podwyższonym nastrojem, klinicznie określanym jako mania. Osoby, które doświadczają epizodów maniakalnych również często doświadczają epizodów lub objawów depresyjnych, albo mieszane epizody manii i depresji.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Biznes

W dziale biznesowym znajdą się artykuły, które mogą pomóc Ci w osiągnięciu twoich celów biznesowych.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Biznes Plan

Biznes Plan jest szczegółowym planem działania firmy, który przedstawia się na piśmie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Business Consulting

Doradztwo biznesowe pomaga organizacjom zwiększyć swoją efektywność, przede wszystkim poprzez dokładną analizę istniejących problemów biznesowych i rozwój planów poprawy.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Business Start-up

Business Start-up jest stosunkowo nowym przedsiębiorstwem, projektem lub przedsięwzięciem handlowym z ograniczoną historią działalności.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

C

Cel życia

Cel życia jest podstawową filozoficzną dyskusja o ludzkiej egzystencji, która doprowadziła do wielu konkurencyjnych odpowiedzi i argumentów - od filozoficznych, do wyjaśnień teologicznych i duchowych.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Channeling

Channeling to proces odbioru i przekazywania informacji od zewnętrznej istoty (zazwyczaj podającej się za duszę zmarłych) w trakcie znajdowania się w odmiennym stanie świadomości.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Chiromancja

Praktykowana w wielu kulturach na całym świecie, chiromancja jest aktem tworzenia prognoz na temat przyszłości człowieka na podstawie badania ich dłoni.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Chiropraktyka

Chiropraktyka jest alternatywą profesją opieki zdrowia, której celem jest diagnozowanie i leczenie zaburzeń mechanicznych kręgosłupa i układu mięśniowo-szkieletowego z zamiarem wpływu na układ nerwowy i poprawę zdrowia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo to religia oparta na życiu i nauczaniu Jezusa z Nazaretu, tak jak przedstawiono je w Nowym Testamencie. Chrześcijanie wierzą, że Jezus jest Synem Boga i Mesjaszem przepowiedzianym w Starym Testamencie. Obejmujące szeroką liczbę oddziałów i sekt, chrześcijaństwo jest religią dla około 1,5 do 2 miliarda ludzi na całym świecie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Ciąża

Źródła, przewodniki i produkty ciążowe związane z samodoskonaleniem i zdrowiem naturalnym mogą pomóc kobietom i rodzinom podczas etapów ciążowych przed, w trakcie i po porodzie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Coaching osobisty i kariery

Coaching osobisty i kariery koncentruje się na potrzebach osób do odnalezienia spełnienia i zadowolenia w ich karierze i życiu personalnym. Wielu z nas stara się poprawić nasze życie poprzez rozwój lub zmianę zawodu.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Cuda

Cuda są wydarzeniami, które zdają się przeczyć znanym prawom natury i jako takie uważane są za dzieło sił nadprzyrodzonych.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Czasopisma

Wszystko o czasopismach, które koncentrują się na samodoskonaleniu.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

D

Depresja

Depresja to zaburzenie charakteryzujące się odczuwaniem smutku lub przygnębienia, ale może też bardziej odnosić się do choroby psychicznej, gdy jej objawy się nasilą.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Diety i Odchudzanie, Otyłość

Dieta i utrata wagi jest regulacją i ograniczeniem żywności w celu poprawy kondycji fizycznej i zdrowia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Dobrobyt

Dobrobyt jako termin jest zwykle stosowany w odniesieniu do finansów i pieniędzy. Dobrobyt w sensie ogólnym oznacza szczęście i powodzenie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Długi – oddłużenie

Radzenie sobie z zadłużeniem i uczenie się konsolidacji długu może pomóc ludziom przezwyciężyć wyzwania związane z długiem i jak przejść od długu i upadłości do bogactwa i dobrobytu.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Długowieczność

Długowieczność odnosi się do fizycznych i psychologicznych skutków zdrowego starzenia się i utrzymania pozytywnego nastawienia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

E

E-booki

E-booki są świetnym źródłem, przez które można uzyskać informacje od ekspertów i entuzjastów na temat samodoskonalenia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

E-learning

E-learning to akt zdobywania wiedzy bez wychodzenia z domu. Wystarczy komputer podłączony do sieci.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

EFT

Techniki Emocjonalnego Wyzwolenia (ang. Emotional Freedom Techniques, EFT) są psychoterapeutyczną teorią sugerującą, że negatywne emocje są spowodowane zaburzeniami pola energetycznego człowieka, i że równowaga może zostać przywrócona przez sekwencję opukiwania punktów energetycznych.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Elder Care

Elder Care odnosi się do szerokiego zakresu usług mających na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb seniorów w domach opieki, hospicjach i nie tylko.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

EMDR

Odczulanie i ponowne przetwarzanie przy pomocy ruchów oczu (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR) jest psychoterapią przetwarzania informacji, która została opracowana w celu rozwiązania niepokojących objawów wynikających z niepokojących i nierozwiązanych doświadczeń życiowych.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

F

Feng Shui

Feng Shui jest praktyką znaną od 5 tys. lat. Przyczynia się do poprawy życia poprzez pracę z niewidzialnymi energiami, które wpływają na finanse, zdrowie i relacje. Feng Shui obejmuje również zarządzanie widocznymi skutkami wpływu środowiska, unikalnym planem energii twojego budynku, a także rozmieszczeniem mebli, drzwi i innych przedmiotów.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Finanse osobiste

Finanse osobiste są sposobami, w jaki ludzie uzyskują, planują, oszczędzają i wydają pieniądze z czasem

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Fitness i Ćwiczenia

Fitness i ćwiczenia mogą poprawić ogólną budowę ciała, a także wpłynąć na zdrowie, umysł i nastawienie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

G

Giełda

Obrót giełdowy jest kupnem i sprzedażą akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych na rynkach finansowych. Handlowcy starają się wyciągać korzyści z krótkoterminowych wahań cen z transakcji trwających od kilku sekund do kilku tygodni.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Gotowanie – przepisy

Gotowanie jest aktem przygotowania posiłku. Dobrzy kucharze wiedzą jednak, że od planowania przez realizację do ostatecznej prezentacji, stworzenie wspaniałego posiłku wymaga znacznych umiejętności i wysiłku.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

H

Hipnoza

Hipnoza jest stanem przypominającym trans lub sen, zwiększającym u badanej osoby podatność na sugestie. Stosuje się go w medycynie i psychologii do pomocy w odzyskiwaniu wspomnień lub modyfikacji nawyków.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Horoskopy

Horoskop jest opisem osobowości i przyszłości człowieka na podstawie położenia planet w odniesieniu do znaku zodiaku, pod którym się urodził.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

HR – zarządzanie ludźmi

Siłą każdej organizacji są ludzie, którzy ją tworzą. Zasoby ludzkie to dziedzina, która zajmuje się rekrutacją, zarządzaniem i rozwojem tych ludzi.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Humor i zabawa

Humor i zabawa są zarówno narzędziami relaksu i wzbogacania, mającymi na celu stymulowanie umysłu i zmysłu jednostki w zabawnej oraz pogodnej manierze.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

I

Inspiracja

Inspiracja może mieć wiele źródeł - od codziennych do religijnych - ale efekt końcowy ma podnieść jednostkę do wydobycia większej koncentracji i determinacji, jeśli chodzi o realizację jej celów.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Inspirujące cytaty

Inspirujące cytaty to wypowiedzi z literatury, filmów i rozmów, które posiadają siłę do motywowania jednostki.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna to umiejętność, zdolność lub zręczność postrzegania, oceniania i zarządzania własnymi emocjami, innych ludzi i grupy.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Intuicja

Intuicja jest siłą zrozumienia albo realizacji czegoś bez użycia racjonalnych procesów.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Inwestowanie

Dla wielu ludzi, sukces finansowy jest ważnym elementem samodoskonalenia. Zrozumienie, na czym polega inwestowanie pomoże ułatwić drogę do sukcesu finansowego.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

J

Jak rzucić palenie

9 mln Polaków to nałogowi palacze, z czego 57 % to mężczyźni. Ta sekcja będzie poświęcona sposobom, jak poradzić sobie z paleniem.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

JAM JEST

JAM JEST to świadomość zaakceptowania tego Kim Jesteście. Każdy z nas posiada w sobie iskrę Płomienia Bożego.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Języki obce

W sekcji można zamieszczać treningi i porady związany z nauką języków obcych. Umożliwi to nauczenie się wybranego języka w sposób szybki i sprawny.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Joga

Joga to system ćwiczeń praktykowanych, by promować kontrolę nad naszym ciałem i umysłem.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

K

Kariera zawodowa

Kariera zawodowa wiąże się z tym, jak ludzie zarządzają nią w ramach i pomiędzy organizacjami.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Kinezjologia

Zastosowanie kinezjologii jest praktyką wykorzystywania informacji zwrotnej reakcji mięśni, aby wskazać mentalne, emocjonalne i duchowe blokady i późniejsze ustalenie leczenia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Kobiety w biznesie

Kobiety, które są w świecie biznesu.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Kreatywność

Wielopłaszczyznowa podróż kreatywności nie ogranicza się do sztuki lub innowacji. Kreatywność pielęgnuje życie na najgłębszych poziomach. Kreatywna podróż jest szablonem do prowadzenia bardziej satysfakcjonującego, świadomego i sensownego życie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Książki – recenzje

Na nowoczesnym, przesyconym rynku mediów, recenzje książek odgrywają istotną rolę w pomaganiu nam zdecydować, które książki są warte inwestycji i naszego czasu.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Kurs Cudów

Uważana przez wielu entuzjastów za ich "duchową ścieżkę," książka "Kurs cudów" przygotowuje nas do tworzenia cudów, aby zaakceptować i rozszerzyć na innych zmiany w postrzeganiu, które budzą nas przed Bogiem.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

L

M

Marketing

Marketing jest podejściem biznesowym do sprzedaży swoich produktów i usług, które stanowią podstawę dla opracowania planu marketingowego.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Marketing internetowy

Wiele osób w branży rozwoju osobistego zarabia na życie poprzez promowanie produktów i usług w Internecie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Masaż

Masaż angażuje ugniatanie i tarcie części ciała, aby zwiększyć krążenie i promować relaks, jak również wspomóc proces gojenia się urazów i radzenia sobie z bólem.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

MasterMind

MasterMind to małe grupy osób, które spotykają się w celu dokonania przeglądu i zagłębienia się w określone tematy, by poprawić swoje życie i być skuteczniejszym.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Małżeństwo

Małżeństwo to związek interpersonalny z identyfikacją prawną, społeczną lub religijną, o zazwyczaj intymnym charakterze.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Medycyna alternatywna

Medycyna alternatywna składa się z terapeutycznych i zapobiegawczych praktyk opieki zdrowotnej, które nie obejmują leków, ale raczej ziołowe i mentalne odmiany leczenia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Medycyna tradycyjna

Medycyna tradycyjna jest gałęzią medycyny alternatywnej, która koncentruje się na systemie naturalnych terapii zainteresowanych budowaniem i przywróceniem dobrej kondycji poprzez zdrowy styl życia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Medytacja

Medytacja jest praktyką skupiania się i zwracania uwagi do wewnątrz umysłu. Medytacja wymaga dyscypliny umysłowej, odpoczynku i duchowości.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Metoda Dwupunktowa

Metoda Dwupunktowa jest nazwą własną systemu, który został stworzony jako kompilacja Matrycy Energetycznej. Opiera się ona na nowych paradygmatach postępowania, powodujących transformację (poszerzenie) świadomości.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Mistycyzm

Mistycyzm jest dążeniem do bezpośredniej łączności z Bogiem. Podczas gdy termin używa się do objęcia szerokiego spektrum poglądów, większość opatrzonych etykietą mistyków dzieli te same cechy: wiara w transcendentalną prawdę, która lekceważy codzienną rzeczywistość, oraz wiara w personalne połączenie z tą prawdą.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Miłość

Miłość obejmuje szeroki wachlarz znaczeń, połączeń i zależności, które koncentrują się na emocjach i doświadczeniach tworzących poczucie silnego uczucia lub głębokiej jedności.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Modyfikacja zachowania

Forma psychoterapii, która wykorzystuje podstawowe techniki nauczania, takie jak pielęgnacja, biofeedback, wzmocnienie, lub terapia awersyjna, by zmodyfikować źle przystosowane zachowania poprzez zastąpienie niepożądanych reakcji nowymi bodźcami.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Motywacja

Motywacja ma na celu inspirowanie ludzi do planowania swoich celów, realizacji marzeń i osiągania sukcesu.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Motywacja pracowników

Motywacja pracowników jest aktem zapewnienia pracownikom bodźca, inspiracji i pozytywnej atmosfery, która będzie motywować ich do wyższej wydajności w pracy.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Muzykoterapia

Terapia dźwiękowa jest jakąkolwiek korzystną interwencją związaną z dźwiękiem, która wpływa na nas na poziomie fizycznym, psychicznym i emocjonalnym.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

N

Napady paniki

Napady paniki są bardzo nagłymi okresami intensywnego lęku, wzrostu pobudzenia fizjologicznego, strachu, problemów żołądkowych i dyskomfortu. Powiązane są z różnymi objawami somatycznymi i kognitywnymi.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Nastolatki i rodzice

Nastolatki i rodzice dzielą się specjalnym rodzajem komunikacji, współczucia i przestrzeni, podczas gdy dziecko przygotowuje się do obowiązków dorosłości.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Negocjacje

Negocjacja wykorzystuje narzędzia i techniki zaangażowane w pojednawcze rozwiązywanie sporów.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Nerwica lękowa – Anxiety

Nerwica lękowa jest często przytłaczającym cierpieniem lub niepokojem umysłu spowodowanym strachem przed niebezpieczeństwem lub nieszczęściem. Istnieje wiele metod terapeutycznych lub psychologicznych redukujących poziom lęku i paniki.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Network Marketing i MLM

Network Marketing jest sektorem sprzedaży bezpośredniej, w której w sposób bezpośredni oferuje się klientowi towary oraz usługi.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

New Age

New Age to ogólny termin obejmujący szeroki wachlarz alternatywnych ruchów duchowych i filozoficznych oraz wierzeń, często angażujących metafizykę i holistyczne podejście do własnego zdrowia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Nieruchomości

Nieruchomości oznaczają własności ziemi i wszystko, co jest trwale umiejscowione przy niej, w tym budynki itd. Nieruchomości są popularną formą inwestycji.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

NLP

Programowanie neurolingwistyczne (Neuro-Linguistic Programming, NLP) opiera się na założeniu, że wszystkie języki i zachowania są wysoce uporządkowane. Wykorzystuje różne techniki, aby wpływać na nasz sposób myślenia, uczenia się i komunikowania.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Numerologia

Numerologia jest nauką o okultystycznych znaczeniach liczb i ich mistycznym wpływie na życie człowieka i wydarzenia fizyczne.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

O

Obfitość

Bez względu na to jak dużo lub niewiele posiadasz w swoim życiu, możesz czuć się kompletny, manifestując jakość obfitości.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Ochrona środowiska i Zielonego Życia

Zielone życie oznacza życie ze świadomością, że twój codzienny wyborów dotyczący stylu życia ma wpływ na środowisko, i dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować szkody, które zadajesz planecie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Odżywianie – Zdrowe odżywianie

Odżywianie dotyczy pytań dietetycznych i wątpliwości dotyczących zdrowego trybu życia i dobrego samopoczucia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Ogrodnictwo

Ogrodnictwo jest praktyką uprawy roślin i kwiatów, zarówno ze względów ozdobnych i estetycznych, jak i pokarmowych lub leczniczych.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Organizacja czasu

Kluczowa strategia w organizowaniu swojego czasu i wydarzeń, aby dotrzymać terminów, celów i osobistego porządku dnia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Oświecenie

Duchowe oświecenie człowieka pojawia się, gdy twoja świadomość stale rozszerza się poza granice twojego ciała i tożsamości stworzonej przez twój umysł. Jako oświecony człowiek, bierzesz odpowiedzialność za współtworzenie osobistego doświadczenia rzeczywistości.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

P

Pilates

Metoda Pilates to fizyczny system fitness opracowany na początku 20. wieku przez Josepha Pilatesa. Program skupia się na centrum mięśniowym, który pomaga utrzymać równowagę ciała i jest niezbędny do zapewnienia wsparcia dla kręgosłupa.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Planowanie Strategiczne

Planowanie strategiczne to w organizacji proces definiowania strategii lub kierunku i podejmowania decyzji o alokacji zasobów, by ją zrealizować, włączając w to kapitał i ludzi.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Poczucie własnej wartości

Poczucie własnej wartości składa się z przekonań i emocji, które kształtują indywidualne uczucia jednostki i postrzeganie siebie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Podróże

Podróż zawsze była integralną częścią naszego życia. Rozwijamy się podróżując do innych krajów, doświadczamy innych kultur i uczymy się od innych ludzi.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Pokonywanie strachu

Strach to uczucie agitacji i niepokoju spowodowane obecnością lub bliskością niebezpieczeństwa.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Pokonywanie Traumy

Trauma jest fizycznie, emocjonalnie i psychologicznie intensywnym urazem, zwykle wynikającym z bardzo stresującej sytuacji lub zagrożenia życia. Trauma może rozwinąć się w ciągu kilku sekund, a wychodzenie z niej może zająć wiele lat.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Pomysł na biznes

Przedstaw swój pomysł na biznes uwzględniając wszystkie za i przeciw.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Porady medyczne i materiały

Porady medyczne i materiały związane z różnymi chorobami i odzyskiwaniem zdrowia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Pozytywne myślenie

Pozytywne myślenie jest nauką o siłach i zaletach, które pozwalają jednostkom i społecznościom rozwijać się.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Pozytywne myślenie

Pozytywne myślenie jest powszechną metodą motywacji w celu poprawienia własnej postawy i promowania rozwoju osobistego.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Praca

Wiele osób uważa, że osiągnięcie dobrej równowagi między swoimi obowiązkami zawodowymi i życiem osobistym jest podstawowym czynnikiem w prowadzeniu pełnego i zdrowego życia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Praca w domu

Praca w domu i prowadzenie własnego biznesu posiada różne zalety, w tym mniejsze koszta i rozwój w czasie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Prawo przyciągania

Prawo przyciągania jest teorią często wiązaną z New Age i filozofią Nowej Myśli. Zakłada, że nigdy nie należy zatrzymywać się przy negatywnych myślach, jako że metafizyczna zasada życia jest zawarta w zdobywaniu tego, o czym myślisz.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Przebaczenie

Nauka przebaczania i odpuszczania negatywnych emocji jest kluczowym elementem do poczucia się zdrowym mentalnie, duchowo i psychicznie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie może być ogólnie zdefiniowania jako wzór znieważających zachowań ze strony jednego lub obu partnerów w intymnej relacji jak małżeństwie, narzeczeństwie, rodzinie, przyjaźni lub konkubinacie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Przyjaźń i samotność

Przyjaźń i samotność są położeniami w relacjach, mających związek z społecznym i emocjonalnym rozwojem, akceptacją i wzajemnością.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Przywództwo

Przywództwo wiąże się z prowadzeniem lub zarządzaniem grupą, najczęściej w kierunku wspólnego celu.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Psychologia

Psychologia to dziedzina nauki, która bada duszę, umysł i jego relacje z życiem oraz funkcjami ciała.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Psychologia sportu

Psychologia sportu jest naukowym badaniem ludzi i ich zachowań w sytuacjach sportowych oraz praktycznym zastosowaniem tej wiedzy.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Q

Qigong

Qigong jest formą tradycyjnej medycyny chińskiej, która polega na koordynacji różnych wzorców oddechowych z rozmaitych fizycznych postaw i ruchów ciała. Qigong jest oparte na przekonaniu, że ciało posiada "pola energii", które wytwarza i utrzymuje poprzez naturalne oddychanie ciała, znane jako qi.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

R

Randki

Randki dotyczą relacji społecznych między ludźmi w serdecznym otoczeniu.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Refleksologia

Refleksologia jest praktyką masowania, wyciskania lub naciskania na części stóp (czasem również rąk i uszu) w celu zachęcenia korzystnego wpływu na inne części ciała, albo w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Reiki

Reiki jest starożytną techniką uzdrawiania z Japonii, która wykorzystuje uniwersalną energię życiową (chi) skierowaną do klienta oraz rozproszona po jego całym organizmie z rękami umiejscowionymi na nim lub ponad.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Reklama

Reklama jest celową próbą zarządzania postrzegania ludzi określonego przedmiotu.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Relaks

Relaks jest często celem licznych atrakcji rekreacyjnych i wypoczynkowych, które mają zmniejszyć nasz stres i napięcie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Religia

Religia i samodoskonalenie komplementują siebie nawzajem jako osobista ścieżka duchowa w kierunku pozytywnego myślenia i wzbogacenia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Rodzina

Rodzina to grupa osób połączonych krwią, małżeństwem lub adopcją.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Rozwód

Rozwód jest sądową deklaracją rozwiązującą małżeństwo i zwalniającą męża i żonę ze wszystkich małżeńskich obowiązków.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Rozwój duchowy

Rozwój duchowy jest wzbogaceniem swoich osobistych przekonań duchowych poprzez wiele różnych środków, takich jak medytację, modlitwę i oświecenie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Rozwój dziecka

Rozwój dziecka jest zwiększeniem zdolności i umiejętności związanych z jego fizycznym, społecznym, intelektualnym i emocjonalnym rozwojem, gdy postępuje przez życie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty jest ogólną metodą stosowaną przez osobę, która ma na celu poprawę określonych lub wszystkich aspektów swojego życia. Dokonuje tego za pomocą własnych strategii, publicznie dostępnych informacji lub technik nauczanych przez ekspertów.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

S

Samorealizacja

Samorealizacja jest wiedzą na wszystkich poziomach, że jesteś jednym z Bogiem. Jest to osobiste doświadczenie i uznanie własnej boskości - swojego prawdziwego ja.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Seks

Seks jest troską o zainteresowanie w aktywności seksualnej, zdrowiu i intymności.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Seminaria i warsztaty

Seminaria są wydarzeniami edukacyjnymi, które skupiają ekspertów z danej dziedziny, dostarczających informacje głównie poprzez wykład i dyskusję. Warsztaty są mniejsze w skali i bardziej interaktywne, często pozwalające studentom praktykować swoje nowe umiejętności pod czujnym okiem instruktora.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Single

Życie singli obejmuje wszystkie poszukiwania partnerskie - czy będzie to małżeństwo, długoterminowa relacja lub krótkoterminowa miłostka.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Siłownia

Siłownia jest miejscem, w którym mieści się sprzęt do ćwiczeń dla celów poprawy kondycji i wyglądu ciała. Siłownie zatrudniają trenerów lub oferują ćwiczenia grupowe dla swoich członków.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Smutek i żałoba

Śmierć bliskiej osoby jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń emocjonalnych, jakie może przejść człowiek. Proces smutku i żałoby pomaga nam czcić zmarłych, gdy międzyczasie idziemy do przodu z własnym życiem.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Sny

Sny są serią obrazów, idei, emocji i wrażeń, które występują mimo woli w umyśle podczas spania. Mogą być analizowane i definiowane, by nadać znaczenie myślom, pragnieniom i obawom podświadomości.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Spa

Spa to pozytywny sposób na ucieczkę, umożliwiający relaks i rozwój osobisty.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Spirytyzm

Pogląd uznający egzystencję duchów oraz dusz zmarłych. Dopuszcza możliwość kontaktu z nimi, przeważnie poprzez mediów - osoby, które posiadają wyjątkowe zdolności w tym kierunku.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Sport

Sport to aktywność fizyczna regulowana przez zbiór reguł i zwyczajów, często zaangażowana w rywalizację.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Sprzęt do ćwiczeń

Sprzęt do ćwiczeń składa się z dowolnego obiektu używanego podczas czynności wymagających wysiłku fizycznego lub psychicznego, zwłaszcza gdy służy do rozwijania lub utrzymywania kondycji i siły.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Stres

Stres jest odpowiedzią jednostki na czynnik stresujący, taki jak stan środowiska lub bodziec. Stres jest sposobem reakcji ciała na wyzwanie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Stretching

Stretching jest serią ćwiczeń fizycznych mających na celu aktywację i wydłużenie różnych grup mięśni w celu poprawy ich elastyczności i napięcia. Wielu sportowców celowo się rozciąga przed lub po wysiłku, by zwiększyć wydajność i zmniejszyć ryzyko potencjalnych urazów.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Strony domowe i artykuły

Sekcja poświęcona ciekawym stronom domowym i artykułom związanym z kategoriami zamieszczonymi na BogatyUmysł.pl

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Sukces - zasady

Zasady sukcesu są metodami i postawami, które ludzie wykorzystują do osiągnięcia większego sukcesu i zmiany swojego życia. Zasady te są często bardzo łatwe do zastosowania w życiu codziennym.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Sukces finansowy

Sukces finansowy może zapewnić niezależność i wiele możliwości na powodzenie w innych dziedzinach życia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Suplementy diety

Suplementy diety są związane z zdrowiem, dobrym samopoczuciem fizycznym i kontrolą wagi.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Szczęście

Można osiągnąć prawdziwe szczęście w życiu dzięki wzbogaceniu swojego umysłu, charakteru i postawy. Wystarczy bardziej się wysilić i trzymać pozytywnego myślenia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Szkolenia trenerów

Szkolenie trenerów przygotowuje studentów do wykonywania zawodu trenera - daje im wiedzę, zasoby i motywację, które potrzebują, aby stać się skutecznymi trenerami i skutecznie zbudować swoją karierę trenerską.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Szkolenia – Trenerzy

Sekcja obejmuje nauczanie liderów zespołów sprzedaży, aby lepiej pojmowali, planowali, realizowali i kontrolowali strategię sprzedaży w taki sposób, aby zapewniać rosnący przepływ stałych klientów i zwiększenie ilości sprzedaży.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Sztuka uzdrawiania

Sztuka uzdrawiania to szerokie pojęcie, które obejmuje wiele różnych praktyk zdrowotnych i psychicznych.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Sztuki walki

Sztuki walki są jedną z tradycyjnych form orientalnej samoobrony lub walki, które wykorzystują fizyczne umiejętności i koordynację bez użycia broni. Wiele form sztuk walki jest używanych w fitnessie i sporcie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Szybka nauka

Szybka nauka to styl uczenia się, w którym jednostka uczy się oraz zachowuje informacje w intensywnym i skróconym odcinku czasu za pomocą różnych metod szybkiego i sprawnego czytania, zachowywania i odzyskiwania informacji.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Szybkie czytanie

Szybkie czytanie jest techniką czytania, która pozwala na asymilację wielu słów lub fraz w krótkim zerknięciu. Istnieją różne metody szybkiego czytania dla różnych typów ludzi, opartych na podstawie indywidualnych stylów uczenia się.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

T

Taniec

Sztuka tańca angażuje rytmiczny ruch ciała przy dźwiękach muzyki. Taniec w wielu kulturach jest formą wyrażania emocji lub idei, społecznej interakcji. może też opowiadać konkretną historię.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Tantra

Tantra jest opisywana jako duchowa sztuka miłości - miłość jako wzajemne połączenie duchowe, wykraczające poza swoje fizyczne wymiary.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Tarot

Czytanie z Tarota jest zastosowaniem talii kart Tarota w celu osobistej przemiany i wróżbiarstwa.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Telewizja i Radio

Telewizja i Radio obejmujące samodoskonalenie mogą być korzystnym i zasobnym narzędziem nauczania i wzbogacania wiedzy.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Terapia

Terapia umożliwia leczenie, przedyskutowanie i konsultację każdego rodzaju problemu fizycznego, emocjonalnego i mentalnego.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Test IQ

Test IQ opisuje zdolności, możliwości lub umiejętności postrzegania, oceny i rozwiązywania problemu.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Trema, jak przezwyciężyć strach

Trema odnosi się do obawy, lęku, strachu lub trwałej fobii związanej z występem przed publicznością lub kamerą. Ta forma lęku może poprzedzać udział lub towarzyszyć w jakiejkolwiek aktywności obejmującej publiczną autoprezentację.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Trening pamięci

Trening pamięci obejmuje techniki i narzędzia wykorzystywane, aby pomóc wzmocnić i zachować informacje w naszej pamięci.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

U

Uroda

Uroda jest wyraźnie subiektywnym doświadczeniem i może odnosić się zarówno do wewnętrznego piękna, jak i urody zewnętrznej. Te poglądy są integralną częścią tego, jak widzimy siebie i innych.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Uzdrawiająca energia

Uzdrawiająca energia obejmuje poszukiwanie i stosowanie subtelnych energii, które odnoszą się do doświadczenia świadomości, uzdrawiania i potencjału ludzkiego.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

V

W

Walking

Nie ma prostszego i bardziej naturalnego ćwiczenie niż chodzenie, choć kilka ćwiczeń może zapewnić tak złożoną mieszankę korzyści zdrowotnych, kondycyjnych, a nawet emocjonalnych.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Wdzięczność

Wdzięczność jest zewnętrzną manifestacją uczuć wyrażających podziękowanie i uznanie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Wiara

Wiara jest wierzeniem w prawdę, wartości lub słuszność idei lub systemu religijnego, bez opierania się na logicznym dowodzie lub dowodzie materialnym.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Wizualizacja

Wizualizacja jest praktyką wpływania na świat zewnętrzny poprzez zmianę swoich myśli. Poprzez tworzenie mentalnych obrazów pożądanych dóbr materialnych i okoliczności życiowych, masz nadzieję uczynić je rzeczywistością.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Wolność finansowa

Wiele osób ma na celu osiągnięcie wolności finansowej - być wolnym od długów i zobowiązań finansowych, oraz posiadać pieniądze i zasoby, aby podążać za swoimi marzeniami.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Wolontariat

Wielu ludzi uważa, że jedną z najlepszych ścieżek do prawdziwego szczęścia jest podarowanie swojego czasu i talentu na cele charytatywne, które pomagają innym.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Współuzależnienie

Współuzależnienie jest stanem, w którym człowiek jest sterowany lub manipulowany przez kogoś innego, kto jest dotknięty agresywnym uzależnieniem (np. od narkotyków albo alkoholu).

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

X

Y

Z

Zaburzenia łaknienia

Zaburzenia łaknienia jest neurotycznym warunkiem potencjalnie zagrażającym życiu, charakteryzującym się poważnymi zaburzeniami nawyków odżywiania, które dotyczą niewystarczającego lub nadmiernego spożycia żywności.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Zarabiaj w internecie

W tej sekcji można się dzielić swoimi niezawodnymi wskazówkami jak zarabiać w internecie.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Zarządzanie

Umiejętności zarządzania pozwalają na profesjonalne zarządzanie grupą ludzi i projektem, albo swoim prywatnym czasem, planami i celami.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Zdrada

Niewierność dotyczy naruszenia zaufania lub nielojalności, szczególnie w małżeństwie lub związku. Niewierność jest bezpośrednio związana z cudzołóstwem.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Zdrowie i Edukacja

Zdrowie i edukacja jest definiowana jako proces, w którym jednostki i grupy ludzi uczą się zachowywać w sposób sprzyjający promocji, utrzymaniu lub przywróceniu zdrowia.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Zioła

Zioła są lekiem i suplementem utworzonym z roślin i ekstraktów roślinnych, aby uzdatnić rozmaitą żywność. Historia leczenia ziołami sięga do ludowych i tradycyjnych praktyk leczniczych.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Zwierzęta

Wielu z nas kocha swoje zwierzęta. Kochamy nasze psy, nasze koty, nasze króliki, i nasze fretki. Uczymy się również od naszych zwierząt i z nimi rozwijamy.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Ś

Śmierć i umieranie

Nieuchronny koniec życia przynosi większości głębokie emocje i pytania - poczynając od tych związanych ze śmiercią bliskiej osoby, do tych kontemplujących własną śmiertelność.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

1

12 kroków

12-stopniowy program jest zbiorem zasad wychodzenia z uzależnienia, kompulsji lub zaburzenia zachowania.

Artykuły | Strony www | Eksperci | Produkty

Dotacje

DOTACJE NA INNOWACJE – Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

© 2013 Bogaty Umysł Sp.z.o.o. All rights reserved.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. zamknij